Grote of Onze Lieve Vrouwekerk

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk

De trots van - Breda

Het maakt niet uit van welke kant je Breda binnenrijdt, de Grote Kerk torent overal bovenuit. De kerk is hét symbool van Breda en de Bredanaars zijn er maar wat trots op. Wist je dat de geschiedenis van de Grote Kerk maar liefst 750 jaar teruggaat?

Geschiedenis

De eerste vermelding van een stenen kerk in Breda komen we tegen dateert in een oorkonde uit 1269. De bouw van de huidige kerk startte in 1410 en de Onze Lieve Vrouwekerk met de 97 meter hoge toren waren in 1547 voltooid. Vooral Graaf Hendrik III van Nassau droeg ruim bij aan de bouw ervan. 

De kerk had veel te lijden onder de beeldenstorm in 1566, maar bleef nog tot 1576 in katholieke handen. In 1637 werd de kerk definitief protestants en veranderde de naam in Grote Kerk. Alles wat aan de katholieke eredienst herinnerde, verdween uit de kerk. Gelukkig bleven de grafmonumenten, het koperen doopvont, de oude grafzerken en het gebrandschilderde glas bewaard.
 

Verval en restauratie

Een periode van verval brak aan. Er was in Breda geen sprake van economische groei en dat had ook gevolgen voor de kerk. In 1694 brandde de oorspronkelijke bekroning van de toren af. Die werd pas in 1702 gerestaureerd. Veel van de beschadigingen aan de renaissancekunst ontstond aan het eind van de 17e eeuw toen de kerk werd gebruikt als huisvesting voor de Franse soldaten die Breda hadden bezet. Vanaf 1843, en ook nu nog, zijn er veel restauratiewerkzaamhedem aan de kerk geweest. 

© Jan Korebrits

Prinsenkapel

Bijzonder is dat de vroegste voorvaderen van ons Koningshuis begraven liggen in de Prinsenkapel van de Grote Kerk. Ook Vader des Vaderlands Willem van Oranje had er zijn plekje gereserveerd, bij zijn eerste vrouw Anna van Buren. Willem werd echter tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Delft vermoord en Breda was handen van de Spaanse overheerser. Hij werd bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft en na hem alle andere leden van het huis Oranje-Nassau. Het had dus niet veel gescheeld, of de leden van ons Koninklijk Huis zouden in Breda hun laatste rustplaats hebbeng gevonden. 

© Jan Korebrits

Blind Walls - Kerk Binnenstebuiten

Tot 2027 ondergaat de Grote Kerk een ingrijpende restauratie. Een deel van de façade is verborgen achter een bouwschutting. Op deze bouwschutting zijn nu Blind Walls kunstwerken te zien. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door het interieur van de Grote Kerk. In 2021 komen er nog twee kunstenaars bij. 
Bekijk de making of van de eerste kunstwerken. 

Bekijk meer Nassau hotspots