Symposium psychosomatiek in de zorg

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar
Waar De Avenue
Wanneer t/m 24 november

‘Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden, is een geïntegreerde benadering van belang. Maar doordat de zorg van oudsher gescheiden is georganiseerd, wordt een integrale benadering belemmerd. Door de strikte scheiding in de zorg voor het lichamelijke en psychische domein krijgen veel mensen nu niet de best mogelijke behandeling’, (Gezondheidsraad, mei 2020, rapport over Integrale Zorg).

Tijd dus voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder te implementeren. Samen met gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden willen we zoeken naar concrete ideeën om bredere en beter verankerde psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren.

Locatie