Princenhaags museum

Waar Haagweg 334

Het Princenhaags museum is een centrum voor erfgoed, kunst en cultuur. Het wordt beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Princenhaags Museum die als doel heeft het culturele erfgoed van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en o.a. door tentoonstellingen dichter bij bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen.

Daarnaast biedt het museum actuele kunstexposities aan van kunstenaars uit Princenhage en Breda. Ze doen dat zelfstandig of in combinatie met partners op dit gebied. Ook organiseert het museum diverse culturele activiteiten.

Het vele werk wordt belangeloos verzet door de leden van het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers.

Toegankelijkheid
De icoontjes onderaan deze pagina geven aan hoe toegankelijk deze plek is voor bezoekers met een
lichamelijke beperking. 

Hoe toegankelijk is deze locatie

Locatie