Opgeruimd Breda

Waar

Opgeruimd Breda is een burgerinitiatief opgericht in mei 2020, om samen met actieve burgers, die graag hun "straatje schoonvegen", de stad te bevrijden van zwerfvuil. Tevens worden er geregeld opruimactie georganiseerd in de diverse wijken van Breda in samenwerking met gemeente Breda. Inmiddels hebben ze 680 deelnemers, waaronder 125 kinderen.

Locatie